zemní práce, vrty, potrubí, kanalizace


Slovník pojmů


 • Studna - je většinou svislé zařízení sloužící k jímání a odběru podzemní vody. Často se tímto termínem označují nejen kopané studny, ale i studny vrtané.
 • Zemní práce - práce s půdou. Prováděte ručně nebo minirypadlem. Výkopy.
 • Čerpadlo - nebo pumpa (v olejové hydraulice nazýváno hydrogenerátor) je mechanický stroj, který dodává kinetickou, potenciální, nebo tlakovou energii tekutině, která skrz něj protéká.
 • Úpravny vody - místo pro úpravu vody, tak aby byla pitná.
 • ČOV - čistírna odpadních vod, je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod.
 • Dešťová voda
 • Vsakovací jímky - je nádrž určená k zachycení odpadních vod.
 • Závlahy - je nahrazení nebo doplnění dešťových srážek vodou z jiného zdroje.
 • Minibagr - je stroj, sloužící k těžbě a přemisťování hornin.
 • Zahrady - zahrada je prostor určený k pěstování rostlin.
 • Kamera do vrtu - kamera umístěná do vrtu.Hledali jste: zemní práce, vrty, potrubí, kanalizace